Kezdőlap / Rovatok / Energiagazdálkodás / Napelemes erőművek: változás a KÁT-eljárásban
Tudj meg többet: Napenergia

Napelemes erőművek: változás a KÁT-eljárásban

Új elemekkel egészült ki a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet.

A Magyar Közlönyben megjelentek értelmében a kötelező átvételi jogosultság megállapítására vonatkozó eljárás során bizonyos esetekben az eddigiekhez képest további dokumentumokat is be kell nyújtania a termelőnek. A napelemes erőműre vonatkozó, KÁT jogosultsággal rendelkező, nem engedélyköteles KÁT termelő köteles a rendelet hatálybalépését követő 15. napig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) benyújtani az alábbi dokumentumokat: a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolását vagy a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát napelemes erőmű megvalósításához; a napelemes erőműnek a beruházás helyszínéül szolgáló területen való elhelyezkedését mutató kiosztási vázlatát a felelős építész és villamos tervező arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a vázlat alapján a beruházás megvalósítható; a területileg illetékes hálózati engedélyes benyújtás időpontjában érvényes műszaki-gazdasági tájékoztató levelét arról, hogy a KÁT termelő által megépíteni tervezett kapacitás milyen feltételekkel csatlakoztatható a villamos hálózathoz, továbbá a KÁT termelő nyilatkozatát arról, hogy a műszaki-gazdasági tájékoztató levélben foglaltakat elfogadja; nyilatkozat a beruházás villamosenergia-termelés megkezdésének tervezett időpontjáról.

Az a napelemes erőműre vonatkozó, e rendelet szerinti KÁT jogosultsággal rendelkező, nem engedélyköteles KÁT termelő, aki nem rendelkezik a felsorolt valamennyi dokumentummal, az ennek tényéről szóló nyilatkozatát köteles a MEKH-hez benyújtani a megjelölt határidőn belül. Mentesül ugyanakkor a fenti dokumentumok benyújtásának kötelezettsége alól az a KÁT termelő,  aki a napelemes beruházás megvalósítását az elektronikus építési napló megnyitásával már megkezdte, aki a napelemes beruházás műszaki kivitelezését befejezte, akinek a napelemes beruházását a kormány rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította, aki 2018. február 1-jéig megkezdte a kötelező átvétel keretében történő értékesítést, akinek a kötelező átvételre való jogosultsága visszavonásra került, aki 2016. január 1-ig nem kezdte meg a termelést, és a termelés elindításának egy évvel történő elhalasztását sem kérvényezte. A mentesülési jogot a KÁT termelőnek a MEKH felé a rendelet hatálybalépését követő 15. napig kell igazolnia, írja a portfolio.hu.

Ajánlott tartalom

Olyan tempóban terjed a nap- és a szélenergia, hogy az előrejelzések képtelenek tartani a lépést

Alaposan megemelte a megújuló energiaforrások húsz év múlva várható részarányára vonatkozó előrejelzését a BP legújabb prognózisában.