Kezdőlap / Rovatok / Energiagazdálkodás / Jönnek az okosok: 10 ezer mérőórát szerelnek fel idén

Jönnek az okosok: 10 ezer mérőórát szerelnek fel idén

A mai napon jelentették be az ország villamosenergia elosztói, hogy elindítják a Magyar Energia Hivatal felügyelete mellett az okos mérés pilot projektet, melynek célja, hogy gyakorlati tapasztalatokat gyűjtenek az intelligens mérőeszközök magyarországi használhatóságáról.

Az Európai Unió előírásai szerint az árampiacon 2020-ra a fogyasztók 80 százalékánál intelligensre kell cserélni a mérőórákat, amennyiben a csere gazdaságilag indokolható, írja a penzcentrum.hu. Egy okos mérő ára 100 euróra tehető, ami többszöröse egy ma használatos óráénak, vagyis a pilot eredménye sok tízmilliárd forint sorsáról dönthet majd. A magyarországi villamosenergia elosztók, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft, az ELMŰ Hálózati Kft, ÉMÁSZ Hálózati Kft és az E.ON Hálózat cégcsoport – összhangban az Európai Unió, a magyar kormány és a Magyar Energia Hivatal előirányzatával – elkezdték az úgynevezett okos (smart) mérési rendszer bevezetésének előkészületeit jelentő pilot projekt megvalósítását.

Az elosztó engedélyesek közösen egy országos kísérletet indítanak el, melynek célja az okos mérés magyarországi elterjesztésének műszaki, gazdaságossági vizsgálata, a jövő intelligens elosztóhálózatának egyik alapját jelentő okos mérés technológiájának integrálása az egyéb hálózati rendszerekhez. A pilot projekt keretében – Európában is egyedülálló módon – országos lefedettségű reprezentatív felmérés keretében vizsgálják, hogy mely fogyasztói csoportok milyen energiahatékonysági javulást tudnak realizálni, milyen aktívan alkalmazzák az új technológiát.
A Magyar Energia Hivatal két évvel ezelőtt indította el az okos mérők magyarországi alkalmazhatóságát vizsgáló projektjét, amelynek első fázisaként egy tanulmány készült el a kérdésben. Az elméleti megközelítést követően a projekt most gyakorlati szakaszba lép, és valós körülmények között vizsgálják majd az intelligens eszközöket hazánkban. A projektben a hálózati társaságok, egyetemes szolgáltatók, vízközmű szolgáltatók és fővárosi távhőszolgáltató is részt vesz.

Mitől okos egy mérőóra?
Alapesetben, az okos mérőknek igen egyszerű feltételeknek kell megfelelniük: az energiafogyasztás folyamatos követése, real-time és historikus adatok szolgáltatása a fogyasztók és szolgáltatók számára; távleolvashatóság és a szolgáltatás távkapcsolhatósága (későbbiekben adott esetben szabályozása). Tehát egy gyors és hatékony kommunikációs csatornát nyit az energiaszolgáltatók és fogyasztók között. Miért jó ez?

Az eszköz használója:
•pontos tájékoztatást kap fogyasztásáról
•a pontos fogyasztási adatok ismeretében pontos számlákat kap (nincs többé becsült számla)
•a fogyasztási adatokat ismerve, azokat visszamenőleg elemezve, akár grafikonok segítségével is megismerkedhet, szembesülhet saját fogyasztási szokásaival, ami által egyszerűbbé válik az energiával való takarékoskodás
•az energiafogyasztási adatok ismeretében, és több-zónaidős tarifarendszer megléte esetén optimalizálni lehet az energiafogyasztás költségeit
•előfeltétele az intelligens otthonok kiépítésének

A hálózati társaság, szolgáltató/kereskedő haszna, hogy:
•a pontos fogyasztási adatok ismeretében hatékonyabb számlázás valósulhat meg, így csökkenthetők a kintlévőségek
•a távleolvasás segítségével megszűnik/drasztikusan csökken a folyamat humánerőforrás igénye, és az ezzel párhuzamosan járó költségek
•a folyamatos nyomon követés által jobban felderíthetővé válnak a lopások
•a pontosabb fogyasztási adatok ismeretében optimalizálni lehet a beszerzést
•a tudatosabb energiafogyasztói magatartás következményeként csökkenhet a rendszer csúcsigénye, ami értékes forrásokat szabadíthat fel
•a távirányíthatóság által a nem fizető fogyasztókat egyszerűbben és olcsóbban lehet lekapcsolni a rendszerről, illetve a tartozás kiegyenlítését követően hasonlóképpen történhet a visszakapcsolás is
•a pontos fogyasztási adatok ismeretében új termékekkel lehet megjelenni a piacon, dinamikusabb árazás, színesebb termékek jöhetnek létre, ami által versenyelőnybe lehet kerülni
•előfeltétele az intelligens hálózatok kiépítésének

A hazai pilot
A júniusban induló pilotban 550 településen összesen 12 ezer fogyasztót választanak majd ki, amelyek fogyasztói szokását (annak változását) ezt követően figyelemmel kísérik az energiatársaságok szakemberei. A projekt során ennél több, összesen 20 ezer intelligens elektromos mérőórát szerelnek fel, amelyeket további 3 ezer gázóra, ezer víz- és ezer távhőmérőóra “okosra” történő cseréje is követ. Az érintett háztartásokban, illetve vállalatoknál az energiaszolgáltatók több-zónaidős termékeket is kínálnak majd,így a fogyasztók lehetőséget kapnak arra, hogy költségalapon optimalizálják fogyasztásukat.

A projekt célja, hogy felderítse, magyar viszonyok között milyen lehetőségei vannak ennek az innovatív technológiának az alkalmazására, mennyire jól illeszthetők ezek a mérők a magyar piaci viszonyokhoz. Ennek részét képezi egy működő rendszer kiépítése, a fogyasztói szokások változásának megfigyelése, az szélesebb körű bevezetésre alkalmas fogyasztói csoportok azonosítása, a több közműves megoldások alkalmazhatóságának vizsgálata, a különböző szolgáltatók közötti hatékony információcsere megvalósítása. Az okos mérők kiépítése októberre történhet meg a várakozások szerint, amelyet követően egy évig figyelőik majd a projektben résztvevő fogyasztókat. A hálózati társaságok a várakozások szerint már az idei év végére beszámolót készítenek a Magyar Energia Hivatal számára a projekt műszaki elemeiről, amelyet később egy, a fogyasztói magatartásvizsgálatokat tartalmazó anyag is követ majd.

Ajánlott tartalom

Félmillió napelemet telepít a francia hadsereg

A Photosolt a Fegyveres Erők Minisztériuma által augusztusban kiírt pályázat alapján választották ki a projekt fejlesztőjének.