Kezdőlap / Rovatok / Zöldinfó / Környezetvédelem / Félig már megmenekült a dunakeszi tőzegláp?!

Félig már megmenekült a dunakeszi tőzegláp?!

Hivatalos helyszíni szemlét tartott a Közép-Duna-völgyi Természetvédelmi Felügyelőség a dunakeszi tőzegláp keleti felén.

A tulajdonos Auchan Magyarország és a dunakeszi polgármesteri hivatal megbízottain kívül jelen lehettek a hatósági eljárásba bejelentkezett civil szervezetek képviselői is. Rajtuk kívül még számos más érdeklődő, környezetvédő, dunakeszi lakos is eljött, ők azonban a láp területére nem léphettek be, hasonlóan a sajtó munkatársaihoz.
A helyszíni szemle célja az volt, hogy megállapítást nyerjen, vajon létezik-e egyáltalán a dunakeszi tőzegláp, s ha igen, pontosan hol terül el. Az első pillanatban egyszerűnek tűnő kérdés immáron hosszú évek óta foglalkoztatja a hatóságot, a környezetvédő civil szervezeteket és a tulajdonost, aki újabb áruházakat szeretne építeni a területre.

Annak dacára, hogy számos szakvélemény és vizsgálat igazolta a láp létét és jelentőségét, 2009-ben a természetvédelmi hatóság kimondta, hogy nem létezik, ezért kiterjedésének vizsgálatát megszüntette. A civil tiltakozás és a sajtó nyomására azonban ezév első harmadában a természetvédelmi főhatóság visszavonta a negatív döntéseket, és elrendelte a láp létének és kiterjedésének újbóli vizsgálatát. Az Auchan, a dunakeszi önkormányzat és a korábbi tulajdonos fellebbezései miatt azonban az eljárás húzódott, ezért most is csupán a láp keleti felét vizsgálhatták a szakemberek.

A civil szervezetek több kérést is előadtak a hatóság felé. Indítványozták, hogy az eljárás ne korlátozódjon a per által érintett területekre, hanem a teljes ökológiai egységet tegye vizsgálat tárgyává a hatóság. Ez azt jelentené, hogy az Auchan tulajdonában levő területektől északra fekvő önkormányzati tulajdonú telket is be kellene vonni a vizsgálatba, ez ugyanis természeti szempontból szerves egységet képez a terület déli részével. Ezt az ingatlant idén nyáron mezőgazdasági hasznosításra bérbeadta az önkormányzat, amiről a civilek azért értesültek, mert a Mezőgazdasági Hivatal azt vizsgálta, hogy mennyi támogatás igényelhető vissza a terület után. Nos, a láp mezőgazdasági hasznosítása egyet jelentene értékeinek teljes pusztulásával, ezért megengedhetetlen „hiba” az önkormányzat akciója.
Az Auchan Magyarország Kft előadta, hogy véleményük szerint a dunakeszi láp már nem tekinthető természeti területnek, mert emberi hatásnak kitett környezetnek minősül, ugyanis a terület szélén szemétlerakást tapasztaltak, ezért nem érdemes védelemre.

A dunakeszi önkormányzat képviselői kifogásolták, hogy kérésük ellenére mégis elindult a láp természettudományos vizsgálata, és azt nem halasztották el az önkormányzat által indított per lezárulta utánra.
A civilek azt is javasolták, hogy a hatóság vonja ideiglenes védelem alá a láp teljes területét, ugyanis félő, hogy a vizsgálat befejezése előtt elpusztulnak értékei. Fenyegető jelenségnek tekintették ugyanis, hogy a múlt hét végén egy helyi vállalkozó – a rendőrségnek tett vallomása szerint az Auchan Magyarország Kft megbízásából – elkezdte kiirtani a láp nyugati felén a növényzetet. Tevékenységét civil bejelentés alapján sikerült leállítani, és megakadályozni, hogy a teljes területet tarra vágja, amint az elmondása szerint megbízásában szerepelt.
Az ügy érdekessége, hogy a vállalkozó azt állítja: személyesen Kecskeméthy Géza polgármester közvetítette számukra a munkát. Kérdés, vajon milyen mértékig vesz részt tevőlegesen a dunakeszi polgármester az Auchan beruházásának előkészítésében? A város nevében beadott fellebbezések és más hivatalos eljárások arra utalnak, hogy valamilyen okból minden mértéken túl preferálja a beruházás megvalósulását.

Az Auchan igyekszik elhárítani magáról a vádakat. A tegnapi nap folyamán kiadott sajtóközleményükben arra hivatkoznak, hogy csupán a terület rendszeres karbantartását és parlagfűmentesítését végeztették, s az egyszerű kaszálást vélték környezetvédők a beruházás előkészítésének. (Az Auchan észrevételeinkkel kiegészített sajtóközleménye: http://www.freeweb.hu/tozegto/auchan-sajto.pdf) Két apróság megjegyzendő: a szóban forgó területen nem nő parlagfű, hiszen virulens őshonos növényzet borítja, továbbá kaszálni nem láncfűrésszel szokás. Az Auchan tehát maró cinizmussal a szemébe hazudik a közvéleménynek. Azt már mellékes körülménynek tekinthetjük, hogy a “kaszálók” véletlenül a fűzfákat vágták, és nem a füvet. Az eset egyébként nem egyedi. A terület korábbi tulajdonosa 2000-ben a szárazabb részeket, amelyek egyébként természeti szempontból szintén értékes homokpuszta-gyepnek minősülnek, felszántatta, és a hatalmas fűzfákat mind egy szálig kivágatta. Az Auchan megismételte ezt 2003-ban és 2006-ban is, ezt éppen a most tetten ért vállalkozó mondta el.

Mi lesz a sorsa a dunakeszi tőzeglápnak? A mai nap mindenképpen mérföldkőnek számít a történetében, hiszen a helyszíni szemle során a szakértők – nem túl meglepő módon – azt állapították meg, hogy a terület eddig vizsgálat alá vont keleti része valóban tőzeglápnak minősül. E keleti rész azonban több szakértői vélemény szerint nem lehet életképes, ha a nyugati részét beépítik.
S mi lesz a sorsa egy olyan nagyvállalatnak, amelyről bebizonyosodik, hogy állításaival szemben egyáltalán nem tartja tiszteletben a természeti értékeket, visszaél a demokrácia által nyújtott eszközökkel, s cinikusan félrevezeti a közvéleményt? Vajon ép bőrrel megússza? Nem vált-e ki szélesebb társadalmi összefogást ellenük, ha kiderül, hogy a miskolci áruházuk felépítése érdekében éppenúgy keresztülhágták a környezetvédelmi és társadalmi normákat, mint ahogyan azt Dunakeszin teszik? Több száz család biztonságának és páratlan természeti értékeinknek a veszélyeztetése nem elegendő ahhoz, hogy a társadalom megelégelje egy cég tevékenységét?

Egyéb információk és háttéranyagok: www.tozegto.freeweb.hu, Sarkadi Márton: 30-415-2370

Ajánlott tartalom

Betétdíjas üvegvisszaváltó rendszer jöhet?

A betétdíjas üvegvisszaváltási rendszer bevezetésének lehetőségéről szóló kutatás eredménye szerint a megkérdezettek jelentős része a visszaváltó automaták elhelyezését támogatja, melyeket elsősorban nagyáruházakban látnának szívesen - hangzott el hétfőn a veszprémi Pannon Egyetemen a kutatás eredményeit bemutató rendezvényen.